Påmeldinga er åpen!
Det er to påmeldinger til Hexcon:
  • Påmelding til hele Hexcon, med betaling (på deltager.no)
  • Påmelding til arrangementer (på denne nettsida)

Påmelding til hele Hexcon

Påmelding til Hexcon koster penger og gjøres via deltager.no: www.deltager.no/hexcon_2021
Du må melde deg på Hexcon via deltager.no for å kunne delta på Hexcon. Prisene står på deltager.no, merk at du får rabatt på 50 kroner hvis du allerede er Hexagonmedlem.

Hexcon har gått med underskudd de siste åra, så vi har valgt å øke prisen for de som har råd til det. Hvis du heller ønsker å betale prisen fra i fjor kan du gjøre det. Den eneste forskjellen mellom de to alternativene er prisen.

Du kan melde deg på helt fram til (og under) Hexcon. Vi vil veldig gjerne at du melder deg på før du møter opp, for da blir det lettere å få unna innsleppet fort og greit, uten masse venting.

Det er mulig å melde seg på for en enkelt dag, eller for hele arrangementet. (Å melde seg på to enkeltdager koster like mye som for hele arrangmentet, så det anbefales ikke.)

Det er mulig å melde seg på helt fram til, og under Hexcon, men prisene øker fra og med fredag 5.november.

Påmelding til enkeltarrangementer

Du kan melde deg på enkeltarrangementer her på nettsida. Logg inn, gå til beskrivelsene av de spillene du vil spille, og klikk på knappen for påmelding.

Forhånspåmelding til arrangementer stenger onsdag 3.november. Du kan også melde deg på ved å skrive deg på lister under selve Hexcon.

Merk at du ikke er nødt til å melde deg på til de enkelte spillene på forhånd. Du trenger bare å møte opp når spillet starter. Alle spill ropes opp i hovedsalen ved oppstart.

For de fleste arrangementene er det plass til alle som vil være med, men noen av dem har begrenset plass. Da hjelper det om du har meldt deg på på forhånd her på nettsidene. Det gjør du ved å gå inn på sidene for de enkelte arrangementene og følge informasjonen du får om påmelding der.

Hvis det er flere som vil være med enn det er plasser prioritere vi etter følgende liste:

  1. Fok som har meldt seg på arrangementet via denne nettsida, i den rekkefølgen de er påmeldt.
  2. Folk som har satt seg opp på papirkopien av prioriteringslista på selve konnen, i den rekkefølgen de har satt seg opp.
  3. Alle andre, etter loddtrekning/terningkast.

(Hvis antall deltagere er begrensa fordi vi har for få eksemplarer av et spill, og noen av deltagerne har med eget spill slik at flere kan være med, får de selvsagt plass.)

Sist oppdatert 24/10 2021