Det er to påmeldinger til Hexcon: Påmelding til hele Hexcon og påmelding til arrangementer.

Påmelding til hele Hexcon

Påmelding til Hexcon koster penger og gjøres via deltager.no: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=286235
Du må melde deg på Hexcon via deltager.no for å kunne delta på Hexcon. Prisene står på deltager.no, merk at du får rabatt på 50 kroner hvis du allerede er Hexagonmedlem.
Du kan melde deg på helt frem til  (og under) Hexcon, men prisene stiger noe 21.oktober, så ved å melde deg på før det gjør du det billigere for deg og enklere for oss.  Det er mulig å melde seg på for en enkelt dag, eller for hele arrangementet. (Å melde seg på to enkeltdager koster like mye som for hele arrangmentet, så det anbefales ikke.)

Påmelding til enkeltarrangementer

Du trenger ikke å melde deg på til de enkelte spillene på forhånd. Du trenger bare å møte opp når spillet starter. Alle spill ropes opp i hovedsalen ved oppstart.

For de fleste arrangementene er det plass til alle som vil være med, men noen av dem har begrenset plass. Da hjelper det om du har meldt deg på på forhånd her på nettsidene. Det gjør du ved å gå inn på sidene for de enkelte arrangementene og følge informasjonen du får om påmelding der.

Hvis det er flere som vil være med enn det er plasser prioritere vi etter følgende liste:

  1. Folk som har med spill eller lignende som gjør det mulig å få med flere deltagere.
  2. Fok som har satt seg opp på prioriteringslista via websiden, i den rekkefølgen de har satt seg opp på prioriteringslista.
  3. Folk som har satt seg opp på papirkopien av prioriteringslista på selve konnen, i den rekkefølgen de har satt seg opp.
  4. Alle andre, etter loddtrekning.

Det er mulig, men ikke lov å sette seg på prioriteringslista for flere arrangementer som kolliderer med hverandre. Ikke gjør det!