Forhåndspåmeldinga er nå stengt. Men du kan selvsagt delta på Hexcon likevel!

Du kan betale ved oppmøte i døra (se priser under Praktisk).

Vi vil ha en perm med påmeldingslister til alle arrangement. Du kan skrive deg på det du vil spille når du kommer, eller bare møte opp ved spillstart og se hvor det er ledig plass.

Prioritering til arrangementer

Hvis det blir for lite plass på noen arrangementer vil folk få plass i denne rekkefølgen:

  1. De som har betalt på forhånd og meldt seg på her på denne nettsida få plass først. De som betaler først kommer først i køen.
  2. På selve Hexcon legger vi ut påmeldingslistene på papir. Det blir da mulig å melde seg på ved å skrive seg på listene, etter de forhåndspåmeldte. Folk blir da prioritert i den rekkefølgen de skriver seg på lista.
  3. Til slutt kommer de som møter opp ved oppropet rett før spillet starter.

For mange spill er det plass til alle som vil spille, inkludert de som møter opp ved oppropet. Men for de mest populære spillene (gjelder ofte rollespill) hender det at det ikke blir plass til alle.