Epost: hexcon@hexcon.no

Papirpost: Hexcon, Postboks 4304, 7417 Trondheim

Vi kan også kontaktes på Facebook-siden vår.

Hexconsjef 2020 er Sigurd Gaut.

Du kan sende e-post til komiteen med dette skjemaet: