Om Hexcon

Hexcon er en spillfestival som går over flere dager. En spillfestival er et sted mange spillinteresserte møtes.

Hexcon er Norges eldste spillfestival, og har vært holdt årlig siden 1984 (med unntak av 2020 da den ble avlyst på grunn av pandemi). Den arrangeres av spillklubben Hexagon. De siste årene har vi pleid å være 80-100 deltaker

Festivalen er ikke-kommersiell, og arrangeres med frivillig innsats. Eventuelt overskudd eller underskudd går til klubben Hexagon (som også er ikke-kommersiell).

Sammen med Arcon i Oslo og Regncon i Bergen er Hexcon et av de viktigste samlingspunktene for spillmiljøet i Norge.

Åpningstidene for Hexcon finner du i programmet.

Når mange spillinteresserte møtes er det selvsagt mye spilling. Det er også mye spilldiskusjon, og innimellom er det selvsagt også mye sosialt.

Uorganisert spilling

Det spilles mye uorganisert. Uorganisert spilling er spilling som ikke står på noe program, du og noen likesinnede blir bare enige om å spille noe, og så gjør dere det. Vi setter av et bord til at folk kan finne hverandre for fri spilling, gå dit og finn andre å spille med, eller bli funnet.

Organisert spilling

Det er også mye organisert spilling. Organisert spilling er den spillingen som står på programmet. Tidlig på året finnes det ikke noe program, men fra mai-juni pleier det å komme flere og flere programposter. En programpost er et spill som er planlagt spilt på en bestemt tid.  Du kan melde deg på på forhånd. Du er veldig velkommen til å arrangere noe.

Fordelen med organisert spilling er selvsagt at det gjør det lett å samle flere som vil spille samme spill, og for deg å planlegge hva du skal spille når.

De fleste spill har regelforklaring, slik at folk som ikke har spilt dem før kan delta. Du er velkommen enten du har spilt dem før eller ikke. Noen få arrangementer krever forhåndskunnskaper, det står i så fall tydelig i programmet.

Spillene vi spiller på Hexcon kan for det meste deles deles i noen hovedkategorier. Hvert spill er merket med hvilken kategori det tilhører. Du kan lese om kategoriene her: Annet Brett- og kortspill Frivillig Miniatyrspill Rollespill.

Mellom spillingene

Det er vanligvis satt av nok tid til arrangementene slik at du blir ferdig en stund før neste arrangement begynner. Da kan du prate med folk, drive uorganisert spilling, gå i kiosken og kjøpe vafler og se på andres spill.

Mat

Hexcon har en kiosk hvor du kan kjøpe pølser, vafler, snacks og mineralvann. Det er også dagligvarebutikk i nærheten.

Andre aktiviteter

Det varierer hvilke andre aktiviteter vi får folk til å arrangere, men det pleier å være noe av følgende:

  • Spilldesignere som demonstrerer sine nydesignede spill.
  • Folk som kjører demoer for utgitte spill. En demo skiller seg fra et spill med regelforklaring ved at en demo ofte er for et vanskeligere eller større spill, hvor demoene mer har til hensikt at du skal lære spillet og prøve det enn at du virkelig skal spille. Men noen synes da at dette spillet er interessant nok til at det er verd å stille på Hexcon for å skaffe fremtidige motstandere, kanskje du er enig?

Puljer

For å gjøre det lettere og mer forutsigbart på Hexcon prøver vi å organisere flest mulig arrangementer i det vi kaller puljer.

En pulje er et tidsrom, for eksempel klokka 11-15 lørdag morgen. Da skal de spillene som er satt opp i forrige pulje (for eksempel lørdag 09-11) være ferdig.

Så starter flere nye arrangementer klokka 11. Da ropes de alle opp i det store rommet, deltagerne går bort til arrangøren av sitt arrangement. Du kan godt prøve å bli med på noe du ikke er forhåndspåmeldt, det vil ofte gå bra, men for sikkerhets skyld er det best å være forhåndspåmeldt.

Så teller arrangørene sine spillere og sikrer at de kan ta alle som kommer. Hvis de ikke kan det finner de ut hvem som er upåmeldt eller sist påmeldt. Disse kan da gå og prøve å bli med på andre arrangementer. Når alle har havnet på noe det er plass på begynner man å spille.

Vær klar over at noen ganger går et spill over flere puljer. For eksempel kan det hende et spill er satt opp til å vare fra 09-15 lørdag. Da starter det som beskrevet over, men er selvsagt ikke ferdig klokka 11, man bare spiller videre i stedet. Du må selv passe på at du ikke melder deg på ting som overlapper hverandre.

Postconmiddag

Etter at Hexcon er ferdig på søndag skjer det en rent sosial ting, nemlig at de som vil treffes på Egon for å ta en hyggelig middag sammen, uten spilling, men nok med noe spilldiskusjon.