- Innslepp Frivillig - 11/11/2022 - 16:30 - 17:30

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

Hexcon frivillig pool - 11/11/2022 - 17:00

dette er om du har mulighet å fylle i puljer der trengs for frivillige.

- Pulje 1 Frivillig - 11/11/2022 - 17:30 - 19:50

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 2 frivillig - 11/11/2022 - 20:00 - 22:30

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Innslepp Frivillig - 12/11/2022 - 09:00 - 10:00

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 3 frivillig - 12/11/2022 - 10:00 - 11:00

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 4 frivillig - 12/11/2022 - 11:00 - 13:50

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 5 frivillig - 12/11/2022 - 14:00 - 16:00

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pause Frivillig - 12/11/2022 - 16:00 - 17:00

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 6 Frivillig - 12/11/2022 - 17:00 - 19:50

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 7 Frivillig - 12/11/2022 - 20:00 - 22:30

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Innslepp Frivillig - 13/11/2022 - 09:30 - 10:30

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 8 Frivillig - 13/11/2022 - 10:30 - 12:20

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.

- Pulje 9 Frivillig - 13/11/2022 - 12:30 - 15:30

Dette er for å se hvem som melder seg frivillig   Hovedoppgaver er kiosken og inngangen mer info blir gitt hexcon på et møte i uken før.