Frivillig fredag 1 - innsjekking og opprigging - 05/11/2021 - 16:00 - 17:25

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig fredag 2 - 05/11/2021 - 17:25 - 20:20

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig fredag 3 - 05/11/2021 - 20:20 - 23:00

VI trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 1 - 06/11/2021 - 09:00 - 09:55

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 2 - 06/11/2021 - 09:55 - 10:55

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 3 - 06/11/2021 - 10:55 - 12:50

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 4 - 06/11/2021 - 12:50 - 15:50

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 5 - 06/11/2021 - 15:50 - 16:55

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 6 - 06/11/2021 - 16:55 - 19:50

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig lørdag 7 - 06/11/2021 - 19:50 - 23:00

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig søndag 1 - 07/11/2021 - 09:30 - 10:25

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig søndag 2 - 07/11/2021 - 10:25 - 12:50

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.

Frivillig søndag 3 - 07/11/2021 - 12:50 - 15:30

Vi trenger frivillige for at det skal bli Hexcon! Hvis du hjelper til får du fin terning i belønning og avslag på deltagerprisen. Se Frivillig for mer informasjon.