Sida For komiteen: Bruksanvisning for nettsidene info har info som er relevant for alle i komiteen. Denne sida har info som er beregnet på nettansvarlig og andre ekspertbrukere.

Vi bruker disse utvidelsene:

Endringer i utvidelser

Vi har lagt inn noen endringer i koden for noen av utvidelsene. Dette er støff som blir overskrevet når det kommer oppdateringer til utvidelsene, så vi må være forberedt på å legge det inn igjen ved behov. (Dette er ikke den mest ryddige måten å gjøre det på, men funker.) Disse endringene legges inn ved å velge Utvidelser -> Redigering av utvidelser, og så finne riktig utvidelse i nedtrekksmenyen.

WP FullCalendar

I fila includes/js/inline.js, i begynnelsen (ca linje 5): scrollTime styrer hvilket klokkeslett som kalenderen starter på, og slotEventOverlap gjør at arrangementer som går samtidig ikke blir liggende delvis oppå hverandre:

var fullcalendar_args = {
  scrollTime:'08:00',
  slotEventOverlap: false,

I fila includes/js/inline.js, på slutten: gotoDate styrer når kalenderen starter, velg lørdagen på årets Hexcon:

$('.wpfc-calendar').fullCalendar('gotoDate', "2020-10-31");

Events Manager

I fila templates/placeholders/attendeelist.php har vi gjort endringer for å få de kommentarene som folk oppgir når de melder seg på arrangementer med på lista over påmeldte (synlig for innloggede medlemmer av komiteen her). Det har vi gjort ved å bytte ut følgende kode:

<?php
/* @var $EM_Event EM_Event */
$people = array();
$EM_Bookings = $EM_Event->get_bookings();
if( count($EM_Bookings->bookings) > 0 ){
  ?>
  <ul class="event-attendees">
  <?php
  foreach( $EM_Bookings as $EM_Booking){ /* @var $EM_Booking EM_Booking */
   if($EM_Booking->booking_status == 1 && !in_array($EM_Booking->get_person()->ID, $people) ){
     $people[] = $EM_Booking->get_person()->ID;
     echo '<li>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</li>';
   }elseif($EM_Booking->booking_status == 1 && $EM_Booking->is_no_user() ){
     echo '<li>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</li>';
   }
  }
  ?>
  </ul>
  <?php
}

med:

<?php
/* @var $EM_Event EM_Event */
$people = array();
$EM_Bookings = $EM_Event->get_bookings();
if( count($EM_Bookings->bookings) > 0 ){
  ?>
  <table>
   <tr><th>Navn</th><th>Kommentar</th></tr>
  <?php
  foreach( $EM_Bookings as $EM_Booking){ /* @var $EM_Booking EM_Booking */
   if($EM_Booking->booking_status == 1 && !in_array($EM_Booking->get_person()->ID, $people) ){
     $people[] = $EM_Booking->get_person()->ID;
     echo '<tr><td>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</td>';
     echo '<td>'. $EM_Booking->booking_comment .'</td></tr>';
   }elseif($EM_Booking->booking_status == 1 && $EM_Booking->is_no_user() ){
     echo '<tr><td>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</td><td></td></tr>';
   }
  }
  ?>
  </table>
  <?php
}

(bør kanskje legge til antall plasser her, i tilfelle vi vil ha mulighet til å legge inn mer enn en påmelding — kan være aktuelt for å holde oversikt over frivillige per pulje)

 

I fila templates/templates/my-bookings.php:

Har fjernet “Spaces”, byttet ut startdato med startdato + klokkeslett, lagt til sluttidspunkt, og lagt til kommentar. Etter endringer ser det slik ut:

 <thead>
<tr>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Event', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Start', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('End', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Comment', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Status', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'>&nbsp;</th>
</tr>
</thead>

og

 <tr>
<td><?php echo $EM_Event->output("#_EVENTLINK"); ?></td>
<td><?php echo $EM_Event->start()->i18n( get_option('dbem_date_format') ); ?> <?php echo $EM_Event->start()->i18n( get_option('dbem_time_format') ); ?> </td>
<td><?php echo $EM_Event->end()->i18n( get_option('dbem_date_format') ); ?> <?php echo $EM_Event->end()->i18n( get_option('dbem_time_format') ); ?></td>
<td><?php echo $EM_Booking->booking_comment ?></td>
<td><?php echo $EM_Booking->get_status(); ?></td>

(og det som kommer etter er ikke endra.)

For #_ATTENDEESLIST, i fila templates/placeholders/attendeeslist.php

Opprinnelig fil:

<?php
/* @var $EM_Event EM_Event */
$people = array();
$EM_Bookings = $EM_Event->get_bookings();
if( count($EM_Bookings->bookings) > 0 ){
    ?>
    <ul class="event-attendees">
    <?php
    foreach( $EM_Bookings as $EM_Booking){ /* @var $EM_Booking EM_Booking */
       if($EM_Booking->booking_status == 1 && !in_array($EM_Booking->get_person()->ID, $people) ){
           $people[] = $EM_Booking->get_person()->ID;
           echo '<li>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</li>';
          }elseif($EM_Booking->booking_status == 1 && $EM_Booking->is_no_user() ){
           echo '<li>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</li>';
       }
    }
    ?>
    </ul>
    <?php
}

Bytt ut med:

<?php
/* @var $EM_Event EM_Event */
$people = array();
$EM_Bookings = $EM_Event->get_bookings();
if( count($EM_Bookings->bookings) > 0 ){
    ?>
    <table>
       <tr><th>Navn</th><th>Kommentar</th></tr>
    <?php
    foreach( $EM_Bookings as $EM_Booking){ /* @var $EM_Booking EM_Booking */
       if($EM_Booking->booking_status == 1 && !in_array($EM_Booking->get_person()->ID, $people) ){
           $people[] = $EM_Booking->get_person()->ID;
           echo '<tr><td>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</td>';
           echo '<td>'. $EM_Booking->booking_comment .'</td></tr>';
       }elseif($EM_Booking->booking_status == 1 && $EM_Booking->is_no_user() ){
           echo '<tr><td>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</td><td></td></tr>';
       }
    }
    ?>
    </table>
    <?php
}

Ekstra CSS

Vi har lagt inn dette under Utseende -> Tilpass -> Ekstra CSS:
ul .event-categories { margin-bottom: 0; }

.event-categories { margin-bottom: 0; }

.no-sidebar-full .content-area { width: 1100px }

/* Dette er for aa faa linjeskift i navn paa arrangement i programmet */
a.fc-day-grid-event.fc-h-event.fc-event.fc-start.fc-end span.fc-title { white-space: pre-wrap !important; }

/* Stoerre tekst i programmet */
.wpfc-calendar-wrapper *, .ui-selectmenu-menu { font-size: 1em !important; }

/* Svart farge paa tekst i programmet, saa man kan ha lys bakgrunn - har ikke faatt denne til aa virke
span.fc-title, span.fc-content { color: #333333 !important; } */

/* Fjerne knapp for aa hoppe til dagens dato i programmet */
.fc-today-button { display: none }