Sida For komiteen: Bruksanvisning for nettsidene info har info som er relevant for alle i komiteen. Denne sida har info som er beregnet på nettansvarlig og andre ekspertbrukere.

Vi bruker disse utvidelsene:

Endringer i utvidelser

Vi har lagt inn noen endringer i koden for noen av utvidelsene. Dette er støff som blir overskrevet når det kommer oppdateringer til utvidelsene, så vi må være forberedt på å legge det inn igjen ved behov. (Dette er ikke den mest ryddige måten å gjøre det på, men funker.) Disse endringene legges inn ved å velge Utvidelser -> Redigering av utvidelser, og så finne riktig utvidelse i nedtrekksmenyen.

WP FullCalendar

I fila includes/js/inline.js, i begynnelsen (ca linje 5): scrollTime styrer hvilket klokkeslett som kalenderen starter på, og slotEventOverlap gjør at arrangementer som går samtidig ikke blir liggende delvis oppå hverandre:

var fullcalendar_args = {
  scrollTime:'08:00',
  slotEventOverlap: false,

I fila includes/js/inline.js, på slutten: gotoDate styrer når kalenderen starter, velg lørdagen på årets Hexcon:

$('.wpfc-calendar').fullCalendar('gotoDate', "2020-10-31");

Events Manager

For liste over påmeldte, med navn

I fila templates/placeholders/attendeeslist.php har vi gjort endringer for å få de kommentarene som folk oppgir når de melder seg på arrangementer med på lista over påmeldte (synlig for innloggede medlemmer av komiteen her, og evt. andre steder der vi har brukt kortkoden #_ATTENDEESLIST). Det har vi gjort ved å bytte ut følgende kode:

<?php
/* @var $EM_Event EM_Event */
$people = array();
$EM_Bookings = $EM_Event->get_bookings();
if( count($EM_Bookings->bookings) > 0 ){
  ?>
  <ul class="event-attendees">
  <?php
  foreach( $EM_Bookings as $EM_Booking){ /* @var $EM_Booking EM_Booking */
   if($EM_Booking->booking_status == 1 && !in_array($EM_Booking->get_person()->ID, $people) ){
     $people[] = $EM_Booking->get_person()->ID;
     echo '<li>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</li>';
   }elseif($EM_Booking->booking_status == 1 && $EM_Booking->is_no_user() ){
     echo '<li>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</li>';
   }
  }
  ?>
  </ul>
  <?php
}

med:

<?php
/* @var $EM_Event EM_Event */
$people = array();
$EM_Bookings = $EM_Event->get_bookings();
if( count($EM_Bookings->bookings) > 0 ){
  ?>
  <table>
   <tr><th>Navn</th><th>Kommentar</th></tr>
  <?php
  foreach( $EM_Bookings as $EM_Booking){ /* @var $EM_Booking EM_Booking */
   if($EM_Booking->booking_status == 1 && !in_array($EM_Booking->get_person()->ID, $people) ){
     $people[] = $EM_Booking->get_person()->ID;
     echo '<tr><td>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</td>';
     echo '<td>'. $EM_Booking->booking_comment .'</td></tr>';
   }elseif($EM_Booking->booking_status == 1 && $EM_Booking->is_no_user() ){
     echo '<tr><td>'. $EM_Booking->get_person()->get_name() .'</td><td></td></tr>';
   }
  }
  ?>
  </table>
  <?php
}

(bør kanskje legge til antall plasser her, i tilfelle vi vil ha mulighet til å legge inn mer enn en påmelding — kan være aktuelt for å holde oversikt over frivillige per pulje)

 

For “Mine påmeldinger”-sida

I fila templates/templates/my-bookings.php:

Har fjernet “Spaces”, byttet ut startdato med startdato + klokkeslett, lagt til sluttidspunkt, og lagt til kommentar. Etter endringer ser det slik ut:

 <thead>
<tr>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Event', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Start', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('End', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Comment', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'><?php _e('Status', 'events-manager'); ?></th>
<th class='manage-column' scope='col'>&nbsp;</th>
</tr>
</thead>

og

 <tr>
<td><?php echo $EM_Event->output("#_EVENTLINK"); ?></td>
<td><?php echo $EM_Event->start()->i18n( get_option('dbem_date_format') ); ?> <?php echo $EM_Event->start()->i18n( get_option('dbem_time_format') ); ?> </td>
<td><?php echo $EM_Event->end()->i18n( get_option('dbem_date_format') ); ?> <?php echo $EM_Event->end()->i18n( get_option('dbem_time_format') ); ?></td>
<td><?php echo $EM_Booking->booking_comment ?></td>
<td><?php echo $EM_Booking->get_status(); ?></td>

(og det som kommer etter er ikke endra.)

 

For liste med antall påmeldinger, uten navn

Kortkode events_list, brukes på sida for frivillige

Bør få inn ukedager i lista, ikke bare klokkeslett.

 

Påmelding nederst på hvert arrangement

Ser rart ut, fikse!

Ekstra CSS

Vi har lagt inn dette under Utseende -> Tilpass -> Ekstra CSS:
ul .event-categories { margin-bottom: 0; }

.event-categories { margin-bottom: 0; }

.no-sidebar-full .content-area { width: 1100px }

/* Dette er for aa faa linjeskift i navn paa arrangement i programmet */
a.fc-day-grid-event.fc-h-event.fc-event.fc-start.fc-end span.fc-title { white-space: pre-wrap !important; }

/* Stoerre tekst i programmet */
.wpfc-calendar-wrapper *, .ui-selectmenu-menu { font-size: 1em !important; }

/* Svart farge paa tekst i programmet, saa man kan ha lys bakgrunn - har ikke faatt denne til aa virke
span.fc-title, span.fc-content { color: #333333 !important; } */

/* Fjerne knapp for aa hoppe til dagens dato i programmet */
.fc-today-button { display: none }