Roll for the Galaxy

Tidspunkt: 17/11/2018 - 09:00 - 10:30

  • Arrangør: Harald Torvatn
  • Ingen forhåndskunnskaper nødvendig
  • Antall påmeldte: 0


Planeter gir terninger. Teknologier gir fordeler, som å bruke terninger som noe annet enne de er. Hver tur ruller alle terningene sine bak en skjerm, og bestemmer seg for hva de vil bruke dem til, og velger en fase. Så gjør alle spillerne de fasene noen har valgt. Fasene kan for eksempel være å kolonisere nye planeter, utvikle nye teknologier, produsere varer, selge varer og å forske og utforske.

Påmelding

Vi har stengt forhåndspåmeldinga. Det vil likevel være plass til folk som ikke er påmeldt på de fleste arrangementene. Det vil vanligvis være plass hvis du møter opp når arrangementet starter.