Clash of Cultures

Tidspunkt: 31/10/2020 - 18:30 - 23:30

  • Arrangør: Ole Kristian Bjorøy
  • Ingen forhåndskunnskaper nødvendig
  • Antall påmeldte: 0


Sivilisasjonspill med alt det medfører: Oppdagelse, utvikling, handel, undere, krig…

Påmelding

Vi har stengt forhåndspåmeldinga. Det vil likevel være plass til folk som ikke er påmeldt på de fleste arrangementene. Det vil vanligvis være plass hvis du møter opp når arrangementet starter.